196,538,508m²

Land

Ol Joro Orok
Nyahururu- Oljororok- 12 acres

Agricultural Land

Ol Kalou
FARMHOUSE FOR SALE IN NYANDARUA, KENYA

121,410m²

Land

Ol Kalou
FLAT 30 ACRE LAND IN WANJOHI TOWNSHIP, OL KALOU

Commercial Land

Njambini, Ol Kalou
30 Acres For Sale on The Slopes of The Abardares